پرشین سنگ شکن گیلان
پرشین سنگ شکن گیلان

مشاوره طراحی ساخت دستگاه های سنگ شکن

شماره تلفن ها
موقعیت جغرافیایی

موقعیت: گیلان - رشت

آدرس: رشت _ میدان گیل _ خیابان امام _ خیابان پیام نور _ ناحیه کارگاهی رشت _ پرشین سنگ شکن گیلان

کد پستی: 4198919500

پیام رسان ها
شبکه های اجتماعی
ساخته شده توسط سیب لینک